Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door het bestuur. Daarnaast ondersteunen de bestuursleden Naomi op verschillende manieren en fungeren zij ook als klankbord.

  • Voorzitter: Elly Hajian
  • Secretaris: Linda Timmermans
  • Penningmeester: Mariët Struijk
  • Algemeen: Heike van Scheindelen
  • Algemeen: Djadi Loose